Samverkan

 

Ny skrift om MKN

Vattenmyndigheterna har släppt en ny skrift om MKN: Verktyg för bättre vatten

Läs mer här

 

Den 6 oktober 2016

Regeringen har beslutat i prövningen av förslagen till åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen!

Läs mer på  Vattenmyndigheternas hemsida här

 

Regeringen beslutade (dec 2015) att det åtgärdsprogram som gällde 2009-2015 förlängs tills man blir klar med omprovningen som skall gälla 2016-2021. Denna omprovning hann man alltså inte med nu före årsskiftet och beslutet gäller alla 5 vattendistrikten i Sverige.  Läs allt här

 

Tidigare information om samverkan och vattenförvaltningen är flyttad till fliken VERKSAMHET/SAMRÅD - VATTENDIREKTIVET Läs här

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte hölls 21 maj

Så här ser styrelsen ut nu.

Verksamhetsplan mm hittar du här

 

Informationsmöte

om samråd inom

vattenförvaltningen

hölls

Torsdag 8 februari, på Bohusläns museum,

Uddevalla.

Tack alla ni som deltog, presentationerna

och info om mötet hittar du här.

VRBK har gjort ett utkast till svar på

samrådet, vill du tal del av det, maila till

info@vrbk.se

 

 

Rådslag om

Biologisk mångfald i

Västerhavet

Fredag 6 oktober, Universeum, Göteborg.

Mötet genomföres tillsammans med

Kattegatts Kustvattenråd

Här kan du hitta programmet och presentationerna.

 

 

VRBK har ordnat flera öppna seminarier

kring aktuella frågor som rör den marina

miljön i Bohuslän. För mer detaljer

se Projekt.

 

Kommande styrelsemöte:

Årsmöte måndag 21 maj, kl 9-12,

Spisrummet, Bohusläns museum, Uddevalla

Styrelsemöte 21 maj, direkt efter årsmötet, bl a konstituering

 

Sidan senast uppdaterad:  24 maj 2018