Samverkan

 

Ny skrift om MKN

Vattenmyndigheterna har släppt en ny skrift om MKN: Verktyg för bättre vatten

Läs mer här

 

Den 6 oktober 2016

Regeringen har beslutat i prövningen av förslagen till åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen!

Läs mer på  Vattenmyndigheternas hemsida här

 

Regeringen beslutade (dec 2015) att det åtgärdsprogram som gällde 2009-2015 förlängs tills man blir klar med omprovningen som skall gälla 2016-2021. Denna omprovning hann man alltså inte med nu före årsskiftet och beslutet gäller alla 5 vattendistrikten i Sverige.  Läs allt här

 

Tidigare information om samverkan och vattenförvaltningen är flyttad till fliken VERKSAMHET/SAMRÅD - VATTENDIREKTIVET Läs här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till VRBKs årsmöte.

Fredag den 19 maj 2017, 9-12.

Uddevalla, Bohusläns museum, båthallen.

Hela programmet och

årsmöteshandlingarna hittar du

här

Vi får två kortare föredrag från

Länsstyrelsen rörande havsmiljön och

åtgärder. Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo

berättar om åtgärdsprogrammet,

med fokus på åtgärder som rör kusten,

Ragnar Lagergren om en rapport i vilken

närsalter mätts i 37 kustmynnande

vattendrag.

Länk till rapporten

 

 

 

VRBK har ordnat flera öppna seminarier

kring aktuella frågor som rör den marina

miljön i Bohuslän. För mer detaljer

se Projekt.

 

 

Kommande styrelsemöte:

8 maj 2017, kl 9-12,

Riverside, Uddevalla

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 17 april 2017