Samverkan

 

Ny skrift om MKN

Vattenmyndigheterna har släppt en ny skrift om MKN: Verktyg för bättre vatten

Läs mer här

 

Den 6 oktober 2016

Regeringen har beslutat i prövningen av förslagen till åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen!

Läs mer på  Vattenmyndigheternas hemsida här

 

Regeringen beslutade (dec 2015) att det åtgärdsprogram som gällde 2009-2015 förlängs tills man blir klar med omprovningen som skall gälla 2016-2021. Denna omprovning hann man alltså inte med nu före årsskiftet och beslutet gäller alla 5 vattendistrikten i Sverige.  Läs allt här

 

Tidigare information om samverkan och vattenförvaltningen är flyttad till fliken VERKSAMHET/SAMRÅD - VATTENDIREKTIVET Läs här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan vi arbeta med

våtmarker för att nå god

status i vattnet i

vattenförekomster?

Bohusläns museum,
30 januari, 2017

Program_vatmark.pdf

Presentationerna håller på

att publiceras här.

 

 

 

Öppet seminarium om
hur man återfår kustfiskbeståndet

Kan begränsning av predatorer som säl-skarv

förbättra chanserna till torskens överlevnad?

Vad vet man, hur gör man på andra ställen, mm?

Stenungsund den 21 november,

Presentationer och filmer håller på

att läggas upp här:    Program

 

 

 

Fritidsbåtars påverkan på havsmiljön

Tack du som deltagit på något av

VRBKs 2 seminarier på detta tema

Program, presentationer mm finner du:

Del 1

Del 2 


Havsmiljön - Bohusläns framtid

VRBK har gett ut en skrift om havsmiljön,

den skickades till samtliga hushåll i Bohuslän.

Du kan  läsa den här.

 

VRBK ordnar seminarier, diskussionsmöten mm.

För det mesta publiceras presentationerna, 

under PROJEKT.


Kommande styrelsemöten:

Måndag 8 maj, kl 9-12, Uddevalla, Riverside, lokalen Dalsland

 

Årsmöte hålls fredag 19 maj

Uddevalla, Bohusläns museeum, Båthallen, start kl 9.

Alla handlingar från tidigare åsmöten

hittar du här: ARKIVET  

 

Välkommen till VRBKs hemsida.

Saknar du något, har tips eller hittar fel,
skicka gärna ett mail till info@vrbk.se

Sidan uppdaterad: 21 mars 2017

Medlemmar i Vattenrådet för Bohuskusten!

 

 

Här kommer en inbjudan till ett seminarium som ska hållas den 16 januari i Uddevalla om fria vandringsvägar och problem med vandringshinder i våra vatten.

 

 

Seminariet anordnas inom den vattenrådssamverkan vi har med de närliggande vattenråd inåt land. På seminariet kan vattenrådens medlemmar lära sig mer om en av de vanligaste orsakerna till att god ekologisk status inte uppnås i sjöar och vattendrag – vandringshinder. Vi kommer att få höra hur de kan se ut, vilka som tar skada av dem, vad man kan göra åt dem och inte minst varför. Det finns en tydlig koppling till havet där lax, havsöring och ål med flera är beroende av tillgången till lek- och uppväxtmiljöer i de kustmynnande vattendragen. Rovfisk vars livsförutsättningar också har en roll i övergödningsproblematiken i kustvattnet.

 

Anmälan skickas till sofia.c.strom@uddevalla.se , ange ditt namn och organisation (och eventuella allergier). Det finns 100 plaster och först till kvarn gäller!