Nytt VRBK-projekt

Båtplats på land

Nytt VRBK-projekt

Det finns om kring 750 000 båtar i sjödugligt skick i Svenska sjöar och hav. De flesta ligger i vattnet under båtsäsongen och används i genomsnitt 16 dagar under perioden maj till september.* Resten av tiden är många av dem en belastning för miljön – helt i onödan.

I VRBKs projekt Båtplats på land arbetar vi för att fler båtägare ska förvara båten på land när den inte används under sommarsäsongen. Med färre båtar i vattnet minskar båtlivets negativa miljöpåverkan.

Vi tror dessutom att sommarförvaring på land kan vara ett attraktivt alternativ för många båtägare, båtklubbar och marinor, så som det redan är i flera andra länder som USA, Storbritannien och Australien.

*Trafikverkets Båtlivsundersökning 2015

 

Läs mer om projektet här

För er som är aktiva i olika Vattenråd längs Bohuskusten

Välkomna till en temadag om åtgärdsarbete i vatten med koppling framförallt till LOVA bidraget.

Inbjudan har gått ut till Vattenrådsamverkan Väst samt till 8 fjordar!

 

Fredag 12 oktober, kl 9-15

Lokal Länsstyrelsen i Uddevalla,

Skansgatan 3, nära tågstationen.

 

Under dagen kommer ni få information om LOVA bidraget och exempel på hur andra, i första hand vattenråd, arbetat med konkreta åtgärder.

Länsstyrelsen kommer tipsa om hur de kan vara ett stöd till vattenråd, kommuner eller andra som vill söka LOVA bidrag.

Det kommer också finnas möjlighet till frågor och diskussion.

 

Prel program

9:00 Start med fika

9:30 Kort presentationsrunda och förväntningar på dagen

9:45 LOVA bidraget och andra bidrag (Länsstyrelsen)

10:30 Exempel på åtgärdsarbete med fokus övergödning men även havsmiljö och vandringshinder…..

12-13 Lunch på egen bekostnad

13:00-15:00 Fortsättning goda exempel samt diskussion kring hur vattenråden kan stötta varandra i åtgärdsarbetet och möjligheter för samansökningar med mera.

 

Har ni något exempel på  hur ni jobbar med åtgärder, hör gärna av er så kan vi ta med det i programmet! Har ni önskemål om någon särskild åtgärd, hör gärna av er även om det.

 

Anmälan senast 8 oktober till Sofia Ström, sofia.c.strom@uddevalla.se

 

Temadagen anordnas av Vattenrådsamverkan Väst, 8 fjordar och Länsstyrelsen och är kostnadsfri. 

 

 

VRBK har ordnat flera öppna seminarier

kring aktuella frågor som rör den marina

miljön i Bohuslän. För mer detaljer

se Projekt.

 

Kommande styrelsemöte:

Måndag 26 november 9-11:30

 Uddevalla

 

Sidan senast uppdaterad:  8 oktobert 2018