Här är du: ARKIVET

Här hittar du protokoll och verksamhetsberättelser. Vattenrådet bildades 1 september 2010, varför första verksamhetsberättelsen gjordes inför 2011 års årsmöte.

 

Styrelsen har vid några tillfällen ordnat interna utbildningsdagar, vid vissa har sammanfattningar av vad som gåtts igenom gjorts. Dessa möten kallas VRBK-Bmöten.

 

Dokumenten har fått följande namn:

Protokoll från styrelsemöten ”VRBK_SP_årmåndag”

Protokoll från konstituerande styrelsemöten ”VRBK_konstituering_årmåndag”

Protokoll årsmöten ”VRBK_PM_årmåndag”

Verksamhetsberättelser ”VRBK_V_årmåndag”

Minnesanteckingar från VRBK-Bmöten ”VRBK_B_årmåndag”

 

Reseräkningsblanketter

Deltagare i styrelsemöten kan använda någon av nedanstående blanketter.

Reserakning_fran_april_2015.doc

Reserakning_fran_april_2015.pdf

 

 

Gällande arbetsordning, antagen maj 2017. Ses över och justeras om nödvändigt av varje ny styrelse

Arbetsordning_VRBK_maj2017.pdf