Här är du: ARKIVET / Årsmöten / Årsmöte 2013

Vid årsmötet togs ett uttalande om marint skräp som skickats till miljöminister Lena Ek

Marine_litter_VRBK_20130523.doc

 

 

Protokoll från ordninarie och extra årsmöte (kompletterande)

VRBK_PM_130523.pdf

VRBK_PM_130628.pdf

 

Övriga dokument från årsmötet:

Ekonomisk redovisning  Arsredovisning_2012.xls

Forslag_avgifter_2013.pdf

Forslag_budget_2014.pdf

Revisionsber_VRBK_20130530.pdf

Styrelsens verksamhetsberättelse tillika rapport till Vattenmyndigheten VRBK_prel_VB2012_VP2013.pdf

Skrivelse_avseende_BVVF_och_VRBK.pdf 

Medlemmar_2013.pdf