Här är du: ARKIVET / Årsmöten / Årsmöte 2014

Protokoll från årsmötet 2014 VRBK_PM_140328.pdf

 

 

 

Fredag 28 mars 2014, kl 9

Sjöfartsmuseet, Akvariet, Göteborg

Efter mötet ges en guidad visning av den pågående utställningen om marint skräp

 

Dagordning Dagordning_arsmote_VRBK_2014.pdf

 

Övriga handlingar tillhörande följande paragrafer:

8§ Styrelsens verksamhetsberättelse (formen för denna redovisning följer mallen som Vattenmyndigheten vill att vattenråden använder) VRBK_styrelsensverksber_2013_v20140321.pdf

9-10§§ Ekonomisk verksamhetsberättelse Arsredovisning_2013_undertecknad.pdf

Revisions_PM_feb2014.pdf

12-15§§ Valberedningens förslag till styrelse VRBK2014ValberedForslag_v20140327.pdf

18§Förslag till budget för 2014 VRBKbudget_2014.pdf

19§ Förslag till medelmsavgifter för 2014 Forslag_avgifter_2014.pdf

 

 

 

Extra information:

Stadgar Stadgar_VRBK_fastst_20100901.pdf

Som representant för medlemsorganisation eller kommun utgår ersättning. Använd denna blankett: Reserakning_VRBK.pdf

 

Direkt efter årsmötet hålls ett kort konstiuterande möte

Dagordning för konstiuterinsmötet Konstituering_dagordning_20140328.pdf

Förslaget till arbetsordning 2014 Arbetsordning_styrelsen_v20140120_forslag.pdf