Här är du: ARKIVET / Årsmöten / Årsmöte 2015

Årsmöte 2015

 

Uddevalla fredag 24 april, kl 9:30-12, Folkets hus, Göteborgsvägen, Uddevalla

 

Protokoll från årsmötet VRBK_PM_150424.pdf

 

Ekonomisk redovisning för 2014 Ekonomiskt_resultat_2014.pdf

 

Revisorernas utlåtande Revisionsber_VRBK_2014.pdf och Rev-PM_VRBK_2014.pdf

 

Valberedningens förslag till styrelse för 2015- VRBK2015ValberedFörslag.pdf

 

Förslag till medlemsavgifter 2015 medlems_verksamhetsavgifter_2015_forslag.pdf

 

Förslag till budget 2015 Budget2015_förslag.pdf

 

På de sista sidorna i VRBKs redovisning till VM för 2014 kan du läsa om planer för 2015 VRBK_redovisning_2014.pdf