Här är du: ARKIVET / Årsmöten / Årsmöte 2016

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) höll årsmöte i Uddevalla, Bohusläns museum, Spisrummet,  fredag 15 april, kl 9-12.

 

Protokollet från mötet VRBK_MP_160415.pdf

 

Utöver årsmötesförhandlingarna gästades vi av Magnus Gelang, Länsstyrelsen.

Dessutom  Jan-Olof Larsson (S), riksdagsledamot, ledamot i VRBKs styrelse och ledamot i Havs- och Vattenmyndighetens insysråd, samt Monica Dahlberg, tjänsteman Bohuskustens vattenvårdsförbund.

 

 

 

Alla handlingar finns här:

Dagordning för mötet Dagordning_arsmote_2016.pdf

Ekonomiskt resultat: Ekonomiskt_resultat_2015.pdf

Rapport om vad som gjorts av VRBK under 2015. Denna rapport har skickats till Vattenmyndigheten Rapport_2015_VRBK_verksamhet.pdf

Revisionsberättelse Revisonsber_2015.pdf

Valberedningens förslag till ny styrelse (de föreslår omval av alla ordinarie och har tre nya förslag till suppleanter) Valberdningens_forslag_2016.pdf

Verksamhetsplan. Denna text kommer att behandlas på årsmötet och därefter skickas till Vattenmyndigheten som ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd. Verksamhetsplan_VRBK_2016_version6april.pdf

Gällande medlemsavgifter, inga förslag på ändringar VRBK_Medlemsavgifter.pdf

Budgetförslag: Budget_2016.pdf

Stadgar antagna vid konstituering av VRBK 2010, inga förslag till ändringar föreligger:

Stadgar_VRBK_fastst_20100901.pdf

Gällande arbetsordning för styrelsen, inga förslag till ändring föreligger:

Arbetsordning_styrelse_2015.pdf

 

Vattenrådssamverkan Väst:

Rapport om vad som gjorts under 2015 VRSV_rapport_2015.pdf

Ansökan om samverkansbidrag 2016 VRSV_2016.pdf