Här är du: ARKIVET / Årsmöten / Årsmöte 2017

Inbjudan till Vattenrådet för Bohuskustens årsmöte.

Fredag den 19 maj 2017.

Uddevalla, Bohusläns museum, båthallen.

 

Protokoll från årsmötet VRBK_MP_20170619.pdf

 

 

Före årsmötesförhandlingarn berättade Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo från Länsstyrelsens Vattenavdelning  om åtgärdsprogrammet, med fokus på åtgärder som rör kusten.

Hanna-Maris presentation H-MP_presentation_Forvaltningsplan2016-2021.pdf

Ytterligare tips från Hanna_Mari:

Beslutade ÅP, FP och MKN med bilagor: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/vasterhavet/beslutsdokument/Pages/forvaltningsplan-vasterhavet-2016-2021.aspx

 

MKN skriften samt utbildningsmaterial om MKN: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vattenforvaltningens-mal/informations-och-utbildningsmaterial/Sidor/default.aspx

 

Tid för bättre vatten: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/gemensamt/broschyrerfoldrar/Pages/tid-for-battre-vatten.aspx

 

 

 

Dagordning (enligt stadgar) Dagordning_arsmote_2017.pdf

 

Stadgar Stadgar_VRBK_fastst_20100901.pdf

 

3§ se nedan

 

8§ och 10§

Redovisning av 2016-års verksamhet (denna redovisning har skickats till Vattenmyndigheten) Verksamhet_VRBK_2016.pdf

och Redovisning_VRSV_2016.pdf

Ekonomiskt resultat 2016 Ekonomiskt_resultat_2016.pdf

 

Revisionsberättelse  Revisionsber_2016.pdf

 

12-15§§

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer Forslag_styrelse_revisorer_2017.pdf

 

17§

Ansökan av verksamhetsbidrag från Vattenmyndigheten. Ansökan tjänar också som verksamhetsplan för 2017. Ansokan_VRBK_2017.pdf

Vattenrådssamverkan Väst Ansokan_VRSV_2017.pdf

 

18§

Förslag till budget för 2017 Budget_2017.pdf

 

19§
Förslag till medlems och verksamhetsavgifter medlems_vekrsamhetsavgifter.pdf

 

20§

Förslag till ersättning av styrelseledamöter "oförändrat, dvs max 1000 kr då ledamot tar ledigt från sin ordinarie anställning.

 

 

 

Rösträtt på årsmötet har följande medlemmar.

Kommuner

Strömstads kommun

Munkedals kommun

Tanums kommun

Sotenäs kommun

Lysekils kommun

Uddevallas kommun

Stenungsunds kommun

Orust kommun

Tjörns kommun

Kungälvs kommun

Öckerö kommun

 

Företag

AGA Gas AB, Stenungsund

Akzo Nobel FC AB,

Stenungsund Borealis AB, Stenungsund

Perstorp OXO, Stenungsund

Ineos AB, Stenungsund

 

Föreningar

Sportsfiskarna

Naturskyddsföreningen i Bohuslän
Sveriges Fiskares Riksförbund

Västkustens båtförbund, VBF

 

Enskilda medlemmar har närvarorätt, men ej rösträtt.