Här är du: ARKIVET / Årsmöten / Årsmöte 2018

Protokoll från årsmöte 21 maj 2018

VRBK_MP_20180512.pdf

Protokoll från konstitueringsmötet VRBK_SP_20180521.pdf

 

 

 

 

Inbjudan till Vattenrådet för Bohuskustens årsmöte.

Måndag den 21 maj 2018 kl 9-12

Uddevalla, Bohusläns museum, båthallen.

Program

9:00 – 9:30

Kaffe och smörgås i Spisrummet, Bohusläns museum

 

9:30 –ca 10:15

Prof Kjell Nordberg, Göteborgs universitet, berättar om projektet ”Båtmotorers effekt på havsmiljön”

 

10:15 – 10:45

Ingela Sörqvist (vice ordf) berättar om VRBKs projekt  ”Miljöanpassat båtbruk - landförvaring av fritidsbåtar under sommarsäsong”

 

10:45-

Årsmötesförhandlingar

 

Inbjudan i pdf-format,Inbjudan_arsmote_VRBK_21maj2018.pdf som du gärna får sprida till andra intresserade.

 

Dagordning (enligt stadgarna)  Dagordning_arsmöte_2018.pdf

 

Stadgar Stadgar_VRBK_fastst_20100901.pdf

 

3§ se nedan

 

8§ och 10§

Redovisning av 2017-års verksamhet (denna redovisning har skickats till Vattenmyndigheten) Rapport_VM_2017.pdf

Ekonomiskt resultat 2017 Ekonomiskt_resultat_2017.pdf

 

Revisionsberättelse 

 

12-15§§

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer 

 

17§

Ansökan av verksamhetsbidrag från Vattenmyndigheten. Ansökan tjänar, tillsammans med budgetföralt, som verksamhetsplan för 2018.

Ansokan_VM_2018.pdf

 

18§

Förslag till budget för 2018 Budget_2018.pdf

 

19§
Förslag till medlems och verksamhetsavgifter är oförändrade medlems_vekrsamhetsavgifter.pdf

 

20§

Förslag till ersättning av styrelseledamöter "oförändrat, dvs max 1000 kr då ledamot tar ledigt från sin ordinarie anställning.

 

 

 

Rösträtt på årsmötet har följande medlemmar.

Kommuner

Strömstads kommun

Munkedals kommun

Tanums kommun

Sotenäs kommun

Lysekils kommun

Uddevallas kommun

Stenungsunds kommun

Orust kommun

Tjörns kommun

Kungälvs kommun

Öckerö kommun

 

Företag

AGA Gas AB, Stenungsund

Akzo Nobel FC AB,

Stenungsund Borealis AB, Stenungsund

Perstorp OXO, Stenungsund

Ineos AB, Stenungsund

 

Föreningar

Sportsfiskarna

Naturskyddsföreningen i Bohuslän
Sveriges Fiskares Riksförbund

Västkustens båtförbund, VBF

 

Enskilda medlemmar har närvarorätt, men ej rösträtt.

 

Direkt efter årsmötet hålls ett mycket kort konstitueringsmöte med följande dagordning: Konstit_2018.pdf