Här är du: ARKIVET / Årsmöten / Årsmöte 2019

Protokoll från VRBKs årsmöte VRBK_SP_20190524.docx

 

Vad vi planerar under kommande verksamhetsår kan du läsa här:

 

Ansokan_samverkansbidr_2019_VRBK.pdf

och

Anökan_VRSV_2019.pdf

 

 

 

Verksamhet 2018

Ekonomisk redovisning för 2018 och uttalande från revisor, KPMG Underskriven_Årsredovisning_2018.pdf

Redovisning till Vattenmyndigheten för VRBKs verksamhet 2018 Rapport_till_VM_VRBKs_verksamhet_2018.pdf

Delredovisning för VRBKs LOVA-bidrag 1554276296_LOVA_delrapport_20180915_VRBK.pdf

 

 

Inbjudan till Vattenrådet för Bohuskustens årsmöte.

Fredag den 24 maj 2019 kl 9:30- ca12

Uddevalla, Bohusläns museum, båthallen.

Program

9:30 – 10:00

Kaffe och smörgås

 

10:00 –ca 11:00

Årsmötesförhandlingar

 

11:00 – 12:30

Presentation avVRBKs projekt Båtplats på land

 

 

 

 

 

Dagordning (enligt stadgarna) Dagordning.pdf

 

Stadgar Stadgar_VRBK_fastst_20100901.pdf

 

3§ se nedan

 

8§ och 10§

Redovisning av 2018-års verksamhet (denna redovisning har skickats till Vattenmyndigheten), se ovan

Ekonomiskt resultat 2018, se ovan

 

Revisionsberättelse 

 

12-15§§

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer 

 

17§

Ansökan av verksamhetsbidrag från Vattenmyndigheten. Ansökan tjänar, tillsammans med budgetföralt, som verksamhetsplan för 2018.

se ovan

 

18§

Förslag till budget för 2019

VRBK_budgetförslag_2019_v9maj.pdf

 

19§
Förslag till medlems och verksamhetsavgifter är oförändrade medlems_vekrsamhetsavgifter.pdf

 

20§

Förslag till ersättning av styrelseledamöter

Förslag_arvodering_styrelsen.pdf

 

 

Rösträtt på årsmötet har följande medlemmar.

Kommuner

Strömstads kommun

Munkedals kommun

Tanums kommun

Sotenäs kommun

Lysekils kommun

Uddevallas kommun

Stenungsunds kommun

Orust kommun

Tjörns kommun

Kungälvs kommun

Öckerö kommun

 

Företag

AGA Gas AB, Stenungsund

Akzo Nobel FC AB,

Stenungsund Borealis AB, Stenungsund

Perstorp OXO, Stenungsund

Inovyn AB, Stenungsund

 

Föreningar

Sportsfiskarna

Naturskyddsföreningen i Bohuslän
Sveriges Fiskares Riksförbund

Västkustens båtförbund, VBF

 

Enskilda medlemmar har närvaro- och förslagsrätt, men ej rösträtt.