Här är du: ARKIVET / Årsmöten / VRBKs bildande 2010

Det konstituernade mötet för VRBK hölls i Uddevalla 1 september 2010.

 

VRBL_konstituering_20100901.pdf

 

 

Vid mötet gav Karin Pettersson från Vattenmyndigheten, Västra distriktet, en presentation till varför Vattenrådet för Bohuskusten bildas.

 

VRBK_EUdirektiv_KPettersson_20100901.pdf