Här är du: ARKIVET / Styrelsemöten handlingar / Styrelsemöten 2013

Styrelsemöte 19 februari 2013

VRBK_SP_20130219.pdf

med 2 bilagor:   VRBK_SP_20130219_Bilaga_1.pdf   och  VRBK_SP_20130219_Bilaga_2.doc 

 

Styrelsemöte 7 maj 2013- Vid detta möte gicks dokument för årsmötet igenom, protokoll saknas f.n.

 

Styrelsemöte 15 maj 2013- Vid detta möte beslutades den text som skickades till Vattenmyndigheten rörande samråd

 

Styrelsemöte 19 augusti 2013

VRBK_SP_20130819.pdf

Följande arbetsordning antogs VRBK_arbetsordning_styrelsen_VT_20130819.pdf

 

 

 

Styrelsemöte 18 oktober 2013

Bilagor till dagordningen  Havspolitik_SNF_2013.pdf

Protokollet från styrelsemötet:  VRBK_SP_20131018.pdf

Idébank för seminarier och diskussioner, listan uppdateras kontinuerligt: Idebanken_v20131020.doc

 

Före styrelsemötet berättade Ingela Isacsson från Länsstyrelsen om Havsplanering HP_18okt_Isaksson_VRBK.pdf


Styrelsebeslut via mail

Bidrag till utställningen på Sjöfartsmuseet om marint skräp

Styrbes_perc_20131024_OuttoSea.pdf