Här är du: ARKIVET / Styrelsemöten handlingar / Styrelsemöten 2014

 

Nedanför bilden finns alla protokoll och handlingar för styrelsemöten som hållits under 2014

Strandvallmo bland skräp


Måndag 22 september 2014

Justerat protokoll från styrelsemötet VRBK_SP_20140922.pdf

 

Avstämning ekonomi 17september2014 Avstämning_september_2014.pdf

Kostnad skriften Kostnad_skriften_version_18sept2014.pdf

Redovisning skickad till VM 15 september 2014 VRBK_VM_slutredovisning_15sept2014.pdf Projektresultat_ekonomi_VM_15sept2014.pdf

 

 

Den 13 juli 2014, styrelsemöte per capsulam, för att utöka ekonomiska ersättningen till redaktören för skriften som är under framställning VRBK_SP_pcapsulam_20140713.pdf

 

Måndag den 19 maj Bohusläns museeum, Sprisrummet, Uddevalla kl 9- ca 12.

Justerat protokoll från mötet VRBK_SP_20140519.pdf


Bilaga till punkt 5, ekonomi  Bilaga_punkt5_VRBKstyrmote_19maj2014.pdf

Bilaga till punkt 7, Idébanken Idebanken_v20140323.pdf

Beslut om bidrag till VRBKs arbete med samverkan och samråd Bidrag_Vattenmynd_2014.pdf

Tidsschema_remiss_BLagerdahl.pdf

 

Den 28 mars 2014

Protokoll styrelsemöte: VRBK_SP_140328.pdf

Arbetsordning antagen 28 mars 2014 Arbetsordning_styrelsen_2014.pdf

 

 

 

Förslag till dagordning VRBK_styrmote_28mars2014_dagordning.pdf

 

Bilaga punkt 5- arbetsordning Arbetsordning_styrelsen_VT v20140323.doc

Bilaga punkt 6- redovisning till Vattenmyndigheten VRBK_arsredovisning_VM_2013_v20140320.pdf
                       - Idébanken Idebanken_v20140323.pdf

Bilaga punkt 7- planering av Skriften VRBK_skrift_havsmilj_Projektplan_20140322.docx

 

 

 

 

 

 

Den 27 januari 2014

Justerat styrelseprotokoll VRBK_SP_20140127.pdf

 

Förslag till dagordning   VRBK_styrmote_dagordning_20140127.pdf

Förslag till ny arbetsordning för styrelsen Arbetsordning_styrelsen_v20140120_forslag.pdf

Förslag till beslur §8c Forslag_beslut_punkt_8c.pdf

Styrelseprotokoll per capsulam

Styrbes_perc_20131024_OuttoSea.pdf

Div avtal mm:

Beslut_Skatteverket_20130411.pdf

förslagSAMARBETSAVTAL_VRBK.Out to sea.docx

 

Tankar från ordförande Hans Henriksson Radda_havet_HH_v20140126.pdf