Här är du: ARKIVET / VRBKs ansökningar

Utöver medlemsavgifter finansieras vi av projektmedel. Ansökan om projektmedel och svar kan ses nedan

 

2017

Redovisningarna för 2016 skickades till VM

Verksamhet_VRBK_2016.pdf

Redovisning_VRSV_2016.pdf

och dessa ansökningar om fortsatta bidrag skickades till VM

Ansokan_VRBK_2017.pdf

Ansokan_VRSV_2017.pdf

 

Nya bidrag beviljades för ytterligare ett år:

Beslut_VM_VRBK_20170607.pdf

 

 

2016

Redovisningarna för 2015 skickades till VM

Rapport_2015_VRBK_verksamhet.pdf

1460696578_VRSV_rapport_2015.pdf

och ansökningar om fortsatta bidrag skickades till VM.

Verksamhetsplan_VRBK_2016_version6april.pdf

VRSV_2016.pdf

 

Nya bidrag beviljades för ytterligare ett år:

Beslut_VM_VRBK_20160614.pdf

Beslut_VM_VRSV_20160614.pdf

 

 

2015

I februari fick vi besked om att få disponera de resterande medlen från projektmedlen VRBK fick 2011

Beslut_VM_20150216.pdf

 

Redovisning till Vattenmyndigheten för 2014 skickades in 31 mars 2015 VRBK_redovisning_2014.pdf

April 2015 godkände VM att VRBKs redovisning för 2014 och beslutade om bidrag för 2015: VRBK_bidrag_2015(3162528).pdf

 

VRBK samarbetar med flera VR längs kusten och från september 2015 ansvarar VRBK för samordningen av detta arbete. För det har VRBK fått ett extra bidrag från Vattenmyndigheten på 20 000 kr. VRBK_bidrag_samverkanVRVäst_sept2015.pdf

Mer om denna samvekan kan du läsa här:

http://www.vrbk.se/sv/projekt/vattenradsamverkan-vast

 

 

2014

Slutredovisning till Vattenmyndigheten 15 september 2014

VRBK_VM_slutredovisning_15sept2014.pdf

Projektresultat_ekonomi_VM_15sept2014.pdf

 

VRBKs verksamhetsberättelse för 2013 godkänd och beslut om projektbidrag för 2014: 1411484112_Bidrag_Vattenmynd_2014.pdf

 

 

2013

Hösten 2013 ansökte VRBK om förlängd projekttid. Samtidigt gjordes en delrapportering av projektet Delredovisning_131021.pdf

Ansokan_projekttid_20131018.pdf

Projekttiden förlängdes till 15 september 2014 VRBK_projekttid_dec2013_beslut.pdf

 

VRBKs verksamhetsberättelse för 2012 godkänd och beslut om projektbidrag för 2013:

Beslut_projektmedel_20130502.pdf

Den preliminära verksamhetsberättelsen VRBK_prel_VB2012_VP2013.pdf

 

Tillsammans med flera vattenråd i Bohuslän sökte VRBK medel för att öka samarbetet mellan de vattenråden.

Ans_samverkan_flera_vattenrad_2012.pdf

Beslut_VM_projektmedel_Fyrbodal_VR.pdf

 

2012

Hösten 2012 ansökta VRBK om att få ändra inriktning på sina 2 projekt.

Svaret blev ja: Beslut_vattenmynd_projektinriktning_20130112.pdf

 

2011

2011 söktes projektmedel för perioden 2011-2013.

Ansokan_projektbidrag_20111_2013.pdf

 

2010

Ansökan_Verksamhetsbidrag_2010.pdf