Här är du: ARKIVET / Yttranden och Remisser

Remiss 2015:

Göteborgsregionen och Orust har startat ett arbete som skall utmynna i mellankommunal planering av det kutnära havet. VRBK har deltagit i en del av arbetet och gav följande remissvar i september 2015. 1446996447_VRBK_remissvar_okt2015.pdf


 

Skrivelser 2013:

VRBK skrev tillsammans med andra vattenråd till Miljödepartementet med anledning av att medel för havsmiljö minskat: Skrivelse_MD_maj2013.pdf 

VRBKs årsmöte antog en skrivelse om marint skräp som skickades till Miljödepartementet: Marine_litter_VRBK_20130523.doc

 

Remisser 2013:

Under förvaltningscykeln 2009-2015 ges möjlighet för alla med intresse för vatten att lämna synpunkter på arbetet. Fram till den 1 juni 2013 kunde man lämna synpunkter ”Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor”. De drygt 100 svaren rörande Västerhavet finns nu publicerade som pdf-filer på Vattenmyndighetens hemsida http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2013/Pages/svaren-pa-samradet-om-arbetsprogram-med-tidtabell-samt-oversikt-vasentliga-fragor-ar-nu-tillgangliga.aspx  Senare under året kommer Vattenmyndigheten att sammanställa synpunkterna.

VRBKs lämnade synpunkter kan du läsa här: VRBK_svar_samverkan_20130601.pdf

 

 

Remisser 2012:

Remissvar till HaV 16 april 2012 gällande remissen " God Havsmiljö 2020"
Yttrande VRBKGod Havsmiljö 2020_ 20120416.doc

Bohusmarrisp, Foto BL