Här är du: Filmer om marint skräp
2014-11-20

Filmer om marint skräpFilmer om marint skräp

Allt fler uppmärksammar det marina skräpet, se och vidarebefordra gärna följande länkar till filmer om Västkustens plåga!

 

Den svenska filmen Strömmar av plast från 2014 http://www.youtube.com/watch?v=kZmErdj35QA

 

Många har talat om den här filmen från 1964, där man förordar att man skall se till att det skräp man slänger i havet verkligen sänks. Med dagens ögon naturligtvis värt att skratta åt, men betänk ändå att då, för 50 år sedan hade man inte dagens kunskap om övergödning av haven. Dessutom var det skräp som sänktes inte PLAST!!!!   http://www.hsr.se/fakta/vara-filmer

 

Norsk film om plast  http://www.youtube.com/watch?v=4_NgwUbJByM

 

Bygg hus av marint skräp! http://www.youtube.com/watch?v=lQf3HV4AMtQ

 

En förfärlig film om hur det ser ut i stormfåglars magar http://www.midwayfilm.com/

 

En finsk film http://www.hallskargardenren.fi/sv/miljokunskap/havet_av_plast_-kortfilm

 

http://www.plasticgarbageproject.org/en/plastic-garbage/videos/ se listan till vänster, flera filmer att se.

 

Spökfiske http://www.pandaplanet.se/blogg/spoken-i-ostersjon

 

Känner du till fler filmer? Tipsa oss gärna genom att maila till info@vrbk.se