Här är du: Genomförda åtgärder 2017
2018-08-24

Genomförda åtgärder 2017Varje år rapporterar myndigheter och kommuner som ingår i åtgärdsprogrammet för vatten hur åtgärderna har genomförts under föregående år.

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska leda till att miljökvalitetsnormerna i 26 000 vattenförekomster nås. Lösningarna kräver ofta ett lokalt perspektiv. Där är kommunernas engagemang avgörande för kunskap och tillämpning av befintliga verktyg. Resultatet från enkäten visar att engagemanget finns men att det finns områden där fortsatt utveckling krävs.  Behovs- och tillsynsplaner för tillsyn och tillämpningen av PBL i plansammanhang är ett sådant exempel.

Du kan läsa mer om detta via denna länk

 

Rapporteringen från 2017 kan du läsa här.