Här är du: Gratis tidning Hav & Vatten
2015-02-20

Gratis tidning Hav & Vatten 

Havs- och vattenmyndigheten ger ut en tidning som tar ett brett grepp om vattenfrågorna. Första numret kommer i slutet av februari.

 

Papperstidningen Hav & Vatten är gratis och ges ut fyra gånger om året.

Höjdpunkter i första numret:

 

    Vad kostar dricksvattnet?

    Hotet från havet - reportage om klimatanpassning

    Så mycket tjänar kommunerna på att jobba för havsmiljön

    Intervju med Åsa Romson

 

Vilka riktar sig tidningen till?

 

Alla som är intresserade av havs- och vattenfrågor, särskilt dig som använder eller arbetar med frågor som påverkar vattenmiljön.

 

Prenumerera och läs mer här:

https://www.havochvatten.se/4.1043270314a7ac5d2bdd2016.html