Här är du: Hav o Samhälle- fritidsbåtar
2017-06-16

Hav o Samhälle- fritidsbåtar Fritidsbåtar och hållbar kustförvaltning - påverkan, åtgärder och havsplanering

Tid: 14–15 november 2017
Plats: Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5, Göteborg

Konferensen Hav och samhälle har i år fokus på utmaningar och lösningar för en hållbar förvaltning av kusten. Under konferensen kommer dessutom nya resultat om fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige att presenteras och diskuteras.

I kustzonen måste höga naturvärden samsas med många typer av mänskliga aktiviteter. Grunda skyddade vikar är viktiga livsmiljöer för många marina växter och djur. Samtidigt är de attraktiva platser för bland annat boende, småbåtshamnar, bryggor och badplatser. 

Under årets Hav och samhällekonferens vill vi belysa och diskutera frågor om hur mänskliga aktiviteter påverkar den marina miljön, och vad man kan göra för att minska påverkan. Vi använder fritidsbåtar som ett exempel för att diskutera problem i dagens förvaltning av kusten och hur skyddet av viktiga naturvärden kan stärkas samtidigt som kustsamhällena tillåts utvecklas.

Nyckelord: Hållbar kustförvaltning, kustplanering, marin grön
infrastruktur, fritidsbåtar, landskapsperspektiv

Hav och samhälle är Havsmiljöinstitutets årligen återkommande konferens och betonar kopplingen mellan samhällsutveckling och tillståndet i havsmiljön. Med konferensen vill vi främja en aktiv dialog mellan forskare, förvaltning och politiker och skapa en bättre förståelse för vad som behövs för att förbättra havsmiljön.

 

Mer info hittar du här