Här är du: Havs- o kustplanering
2016-11-11

Havs- o kustplaneringLäs nyhetsbrevet från Vattenmyndigheten om havs- och kustplanering. Bl a står det om möjligheten att tycka till om de tidiga utkasten till havsplaner i december. Planerna stäms av med kustkommuner, regionala planeringsorgan, länsstyrelser m.fl. under december 2016-februari 2017. HaV vill på ett tidigt stadium få in synpunkter och förslag som kan förbättra planernas innehåll och form. Den tidiga avstämningen är ett av flera steg på vägen mot en färdig havsplan. Nästa större steg blir ett formellt samråd som inleds i slutet av 2017.

 

Nyhetsblad_nov_2016.pdf