Här är du: Havskunskap / Länkar, organisationer, kunskap

Nedan finner du länkar till olika hemsidor där mycket kunskap finns samlad

 

Havs och vattenmyndigheten har en specialsida där kunskap om hav och vatten samlas www.havochvatten.se/kunskap-om-vara-vatten.html

 

Vattenmyndigheten, gå till fliken Västerhavet och där finns t ex ”Distriktets publikationer” http://www.vattenmyndigheterna.se

 

Vattenråd De olika vattenrådens hemsidor nås via http://www.vattenorganisationer.se/vasterhavet/

 

Hallands och Båstads kustvattenråd http://www.regionhalland.se/kustvattenrad

 

Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/sv/
Här kan man finna många rapporter om havet, miljön och människans inverkan, sök på ordet ”hav” t ex.

 

KIMO, Kommunernas internationella miljöorganisation. KIMO har 80 medlemmar i 12 länder, Belgien, Danmnark, Estland, Lettland, Holland, Norge, Irland, Ryssland, Sverige och UK. KIMO arbetar med de största miljöproblemen genom lobbyverksamhet, praktiska och tydliga projekt och forskning. Läs mer:  http://www.kimointernational.org/Home.aspx

 

Undervisning på universitetsnivå. Göteborgs universitet har flera kurser som rör fisk och marin miljö. Några av dem är översiktskurser man kan läsa på distans, www.gu.se

 

Kosterhavet, Sveriges första marina nationalpark, www.kosterhavet.se

 

Vattenkikaren, http://www.vattenkikaren.gu.se/ massor av bilder på marina organismer och information om hur de lever.