Här är du: Havskunskap / Lästips, böcker

Böcker

 

Vattenblänk

Vattenmyndigheternas nyhetsbrev Vattenblänk innehåller mycket aktuell information. Du kan själv prenumerera på den eller läsa den på Vattenmyndigheternas hemsida. http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/Pages/default.aspx sök ”Nyhetsbrev”

 

Havsbruk

Formas har just gett ut en bok med titeln ”Havsbruk som håller i längden”. Mat ur sjöar och hav blir allt viktigare när jordens befolkning växer och landarealen inte räcker till. 40 forskare har skrivit i boken, som endast kostar 51 kr (+ frakt). Läs mer och beställ via www.formasfokuserar.se 

 

Boken om Kosterhavet - Sveriges första nationalpark under ytan, av Stefan Edman. Utgiven av Gullers Förlag. Säljs i bokhandeln och i naturum Kosterhavet.

 ISBN 978-91-85957-07-1. Fler böcker om Kosterhavet hittar du på http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/kosterhavet/Sv/publikationer

 

Formas, Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, ger ut en serie böcker. Av speciellt intresse för havsmiljön är boken Återvinna fosfor- hur bråttom är det? 2011 I denna bok har ca 30 olika författare beskrivit forsforns roll i biologin, naturen, utvinning, gödning mm

Böcker som fokuserar på Östersjön, miljö och fiske finns också utgivna.

Böckerna hittas på http://www.formas.se/ , där också beställningar kan göras

 

Monitor Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se ) ger ut en bokserie, Monitor, som kan beställas från Naturvårdsverkets hemsida.. ange sökordet monitor. Den senaste är Monitor 22 Biologisk mångfald. Claes Bernes (978-91-620-1290-8, 2012, 340 kr inkl moms). Ett kapitel behandlar sjöar och vattendragen och ett kust- och havsmiljön. Bilderna i boken kan man ladda ner i .jpg-format och använda om man t ex vill hålla föredrag.

Monitor 19 Förändringar under ytan. Sveriges havsmiljö granskad på djupet. Denna lättlästa bok ger en grundläggande kunskap om havsmiljön. C Bernes (best nr och pris) är en lättläst om omfattande beskrivning av tillståndet idag och vad som kan göras.

Vill du läsa om effekten av ökande havstemperatur, rekommenderas kapitel i Monitor 19 och Monitor 20.

 

Nationalnyckeln  Svenska artprojektet startades som ett svar på behovet att kartlägga och sprida kunskap om den biologiska mångfalden och som en del i arbetet att nå Sveriges miljökvalitetsmål "Ett rikt växt- och djurliv"  http://www.nationalnyckeln.se/ 

Fram till 2012 har två böcker getts ut om arter man hittar i haven;…..

Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar—broskfiskar (ISBN: 978-91-88506-74-0)

Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar, 2012 (ISBN: 978-91-88506-80-1, 450 kr)