Här är du: Havskunskap / Lista Vattenförvaltning Sverige

 

Myndigheter och forskningsinstitutioner

 

Det finns många vattenråd i Sverige, en lista på dem i Västsverige hittar du här

http://www.vattenorganisationer.se/vasterhavet/

 

 

Havs och Vattenmyndigheten
https://www.havochvatten.se

 

Vattenmyndigheterna
http://www.vattenmyndigheterna.se  

 

Havsmiljöinstitutet
http://www.havsmiljoinstitutet.se

Havsmiljöinstitutet bildades 2008 och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Umeå universitet. Institutets kansli samt analys- och syntesfunktion finns vid Göteborgs universitet. I Havsmiljöinstitutets uppdrag ligger att genom analyser och synteser göra tvärvetenskapliga forskningsresultat användbara för myndigheter med ansvar för att förvalta havet.

 

 

Databaser mm.

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. VISS finns för dig som dagligen arbetar med vattenfrågor. Informationen är också tillgänglig för allmänheten, alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i arbetet för ett bättre vatten.

http://www.viss.lansstyrelsen.se/

 

Två utbildningsfilmerna om VISS finna utlagda på YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=dHRSJr8n4F0    (introduktion)

http://www.youtube.com/watch?v=pClAeZFlTZ8     (kartan i VISS)

 

 

Kartor hittar man även på Länsstyrelsens hemsida
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

 

och även på SMHIs hemsida 
http://www.smhi.se