Här är du: Klimatanpassning
2015-09-16

KlimatanpassningDen 3 september anordnade Länsstyrelsen en dag med temat Varför kommunala klimatanpassningsplaner? Under dagen presenteras senaste klimatdata, en inblick i det nationella och regionala anpassningsarbetet samt goda exempel på lokala klimatanpassningsåtgärder.

Program, deltagarlistor och presentationer kan du se här:

http://www.lansstyrelsen.se/VASTRAGOTALAND/SV/MILJO-OCH-KLIMAT/KLIMAT-OCH-ENERGI/KLIMATANPASSNING/Pages/klimatanpassningsdag-2015.aspx