Här är du: Miljöövervakning sjöar o vattendrag
2016-01-10

Miljöövervakning sjöar o vattendragDen 10 december 2015, ordnade Länsstyrelsen ett möte där miljöövervakning av sjöar och vattendrag presenterades. Fokus inom detta program ligger på övergödning, försurning och biologisk mångfald. Flera av presentationerna finns publicerade här:

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/sjoar-och-vattendrag/Pages/index.aspx