Här är du: Muddring av Norsk hamn
2015-09-19

Muddring av Norsk hamnJust nu pågår diskussion om inloppet till Borg hamn, vid Glommas utlopp, skall muddras. Flera norska instanser är kraftigt negativa och nu har även Länsstyrelsen Västra Götaland gett ett kritiskt svar muddring_glomma.pdf. Vill du ta del av MBKn och de olika yttrandena gå till

http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/Kystverket-soker-om-a-utdype-innseilingen-til-Borg-havn-20132348/