Här är du: Nytt ålgräs krävs för hamnutbyggnad
2015-11-30

Nytt ålgräs krävs för hamnutbyggnadGöteborgs hamn har av Mark- och miljödomstolen ålagts att som kompensationsåtgärd vid utbyggnad av hamnen vid Arendal på Hisingen. Mer om detta, liksom länk till domen återfinns på HaVs hemsida https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/press-och-media/visa-nyheter/visa-nyhet.html?url=-222923666/news/138900

 

 

Likande kompensationsåtgärder har tidigare krävts vid t ex anläggande av marina vid Hälleviksstrand, Orust, MMD M 417-06. I det fallet har dock kompensationsåtgärden inte utförts trots att marinan är klar.