Här är du: Projekt

 

 

Vattenrådet för Bohuskusten (www.vrbk.se) ordnar varje år ett större seminarium där vi tar upp något kontroversiellt ämne som har relevans för den marina miljön längs Bohuskusten.

 

Det senaste seminariet gick av stapeln 21 november 2016 och handlade om sälens och skarvents betydelse för kustfisken. Till höger har vi samlat program, presentationer mm Läs här

 

Fritidsbåtlivet under lupp, del 2 ordnades 5 februari 2016

För att se vad som diskuterades den dagaen se längst ner i listan till höger!!!

 

VRBKs projekt

Fokus för VRBKs arbete ligger på ”kunskapshöjning och ökad kommunikation mellan vattenrådet, vattenmyndigheten och vattenrådets olika intressenter”. Dvs VRBK interagerar aktivt med kustkommuner, verksamhetsutövare och ideella miljöorganisationer för att sprida kunskap om vattendirektivet och arbetet med det.

VRBK väljer ämnesområden, ordnar seminarier runt dessa och summerar kunskap. De ämnen vi hittills arbetat med ser du i listan till höger.

 

Välkomna att länka till vår hemsida

En stor del av VRBKs arbete kommer att samlas på vår hemsida. Alla medlemmar uppmanas att länka till VRBKs hemsida som uppdateras regelbundet

www.vrbk.se (normalt 1 gång i veckan).

 

På första sidan finns i övre raden ingångar till vattenförvaltningen, vad VRBK gör och vilka som är aktiva, länkar till bra hemsidor, kunskapsbank för barnverksamhet mm.

Längst ner på första sidan kan ni ser när sidan senast ändrades, en beskrivning av arbetet med vattenförvaltningsplanen och en lista på nyheter.

 

För frågor om hemsidan hänvisar vi till  info@vrbk.se

Foto BL, Rörö, Öckerö kommun 2013