Här är du: Projekt / Avlopp på kusten

 

VRBK fokuserade på VA-frågor och samordning av VA-system på Bohuskusten under de två första åren. Bl a ordnade VRBK ett seminarium som medlemskommunerna bjöds in till, Se till höger!

Miljösamverkan Halland är ett projekt som syftat till att komma till rätta med enskilda avlopp och läckage från jordbruk. Ett avslutande seminarium hölls i Halmstad den 23 januari 2014 där två styrelseledamöter från VRBK deltog i.

Vi skrev en kort rapport om vad som sas på mötet. VRBK_rapport_Miljosamverkan_Halland.pdf

 

Se även den omfattande dokumentationen projektet gjort:

Projektets syfte har varit att utveckla metoder för att få till stånd mindre belastning på vattenförekomster med sämre än god status.

 

Inbjudan_Metodutveckling_seminarium_20140123.pdf

Program_Metodutveckling_seminarium_20140123.pdf

1_Miljosamverkan_Halland_Projektet.pdf

2_Miljosamverkan_Halland_slutseminarium_lantbruksslutsats.pdf

3_Miljosamverkan_Halland_Resultat_EA.pdf

4_Miljosamverkan_Halland_Vatten_direktivsgruppen.pdf

5_Miljosamverkan_Halland_Dalbergsa.pdf

6_Miljosamverkan_Halland_Workshop.pdf