Här är du: Projekt / Fritidsbåtlivet under lupp 2014

FRITIDSBÅTLIVET UNDER LUPP

FRITIDSBÅTARS PÅVERKAN PÅ HAVSMILJÖN

 

Sverige har fantastiska förutsättningar för ett rikt båtliv, men kan vi ta ett större gemensamt ansvar för att minska negativa miljöeffekter från fritidsbåtar? Framstående forskare, representanter för båtbranschen, myndigheter m fl kommer till tals denna dag. Vi får en inblick i miljöproblematiken och vilka förbättringar som behöver göras för ett miljömässigt hållbart båtliv samt ta del av goda exempel.

Heldagsseminarium den 20 oktober 2014, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

 

 

Program Moderator Lasse Linusson

Välkommen, inledning av Boel Lanne, ordförande VRBK, BLanne_introduktion.pdf

Hur mår havet? Beskrivning av miljösituationen i Bohusläns kustområden, Per-Olav Moksnes, miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet och forskare vid Göteborgs universitetPOMoksnes_1.pdf


Båtturism och dess värde för turistnäringen, Anders Svedberg, Västsvenska Turistrådet, ASvedberg.pdf

Hur fungerar en antifoulingfärg? Professor Hans Elwing, Göteborgs Universitet, HElwing.pdf

Båtar och bottenfärger – vem vill äta en giftig spätta? Professor Kjell Nordberg, Göteborgs Universitet KNordberg_1.pdf

Muddring och giftiga muddermassor, Miljöskyddsinspektör Per-Olof Samuelsson, Stenungsunds kommun, POSamuelsson_1.pdf

Föroreningar på båtuppläggningsplatser och ansvarsförhållanden, Docent Britta Eklund, Stockholms Universitet, BEklund.pdf

Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, Länsstyrelsen, SHansson.pdf

 

Båtbottentvätt, HaV´s riktlinjer, spolplattor, Miljöinspektör Per-Olof Samuelsson, Stenungsunds kommun, POSamuelsson_2.pdf

 

Du behöver inte bottenmåla, Odd Klofsten, BoatWasher Sweden, OKlofsten.pdf


Grunda vikars betydelse för havet och människan, Per-Olav Moksnes, miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet och forskare vid Göteborgs universitet  

 

Fritidsbåtar och motorer hotar livet i skärgården, Professor Kjell Nordberg, Göteborgs universitet KNordberg_2.pdf

 


El-motorer, en lösning, Oscar Theen, Green Star Marine, http://greenstarmarine.se/  

 

Töm toan i land, Lina Petersson, transportstyrelse, LPetersson.pdf

 

Diskussion, summering och avslutning

 

Vill du sprida idén om att inte bottenmåla, gå gärna in och gilla denna facebooksida: https://www.facebook.com/greenantifouling 


 

 


 

Program Moderator Lasse Linusson

Välkommen, inledning av Boel Lanne, ordförande VRBK

Hur mår havet? Beskrivning av miljösituationen i Bohusläns kustområden, Per-Olav Moksnes, miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet och forskare vid Göteborgs universitet 

Båtturism och dess värde för turistnäringen, Anders Svedberg, Västsvenska Turistrådet

Hur fungerar en antifoulingfärg? Professor Hans Elwing, Göteborgs Universitet

Båtar och bottenfärger – vem vill äta en giftig spätta? Professor Kjell Nordberg, Göteborgs Universitet

Muddring och giftiga muddermassor, Miljöskyddsinspektör Per-Olof Samuelsson, Stenungsunds kommun

Föroreningar på båtuppläggningsplatser och ansvarsförhållanden, Docent Britta Eklund, Stockholms Universitet

Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, Länsstyrelsen

Båtbottentvätt, HaV´s riktlinjer, spolplattor, Miljöinspektör Per-Olof Samuelsson, Stenungsunds kommun

Du behöver inte bottenmåla, Odd Klofsten, BoatWasher Sweden

Grunda vikars betydelse för havet och människan, Per-Olav Moksnes, miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet och forskare vid Göteborgs universitet

 

Fritidsbåtar och motorer hotar livet i skärgården, Professor Kjell Nordberg, Göteborgs universitet

El-motorer, en lösning, Oscar Theen, Green Star Marine, http://greenstarmarine.se/

Töm toan i land, Lina Petersson, transportstyrelsen

Diskussion, summering och avslutning