Här är du: Projekt / Fritidsbåtlivet under lupp 2016

Sverige har fantastiska förutsättningar för ett rikt båtliv, men kan vi ta ett större gemensamt ansvar för att minska negativa miljöeffekter från fritidsbåtar? I oktober 2014 ordnade VRBK ett seminarium där framstående forskare, representanter för båtbranschen, myndigheter m fl. kom till tals. Detta uppföljningsseminarium, 2016, fokuserade på hur goda idéer för ett miljövänligare båtliv kan förverkligas med lokala initiativ. Bl. a presenterades flera intressanta projekt med syfte att minska användningen av giftig båtbottenfärg.

 

Här kommer alla presentationer att läggas ut:

 

 

Effektövervakning av TBT. Åtgärder ger resultat! Marina Magnusson, biolog och specialist på miljöeffekter av båtbottenfärg, Marine Monitoring

TBT.pdf 

 

Att hålla båtbotten ren utan gift. Alternativa metoder och resultat från forskningsprojektet Change. Markus Lundgren, Sportfiskarna och Fredrik Lindgren, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Makus_Lundgren.pdf

JF_Lindgren_Change.pdf

 
Havs- och vattenmyndighetens uppdaterade riktlinjer för båtbottentvätt. Frida Åberg, Havs- och vattenmyndigheten Frida_Aberg_HaV.pdf

 
Borsttvätt och borttagning av bottenfärg. Nytt projekt i Stenungsund Miljöskyddsinspektör Per-Olof Samuelsson, Stenungsunds kommun och Odd Klofsten BoatWasher Sweden

PO_Samuelsson.pdf

  
Parallella mini-föredrag:

 
Blästring av giftiga båtbottnar, exempel på hur det går till. Jens Johannisson, Miljöblästring Skandinavien AB

 
Istället för att bottenmål. Giftfria metoder i praktiken. Odd Klofsten, BoatWasher Sweden och Markus Lundgren, Sportfiskarna


Att söka LOVA-medel. Jessika Öberg, Länsstyrelsen VG UTGÅR


Övergivna båtar som ligger och skräpar, vad gör vi åt dem? Lars Tysklind, VRBK


Länsstyrelsens projekt om sanering av småbåtshamnar. Henrik Bengtsson, Länsstyrelsen VG

HBengtsson.pdf


Utvecklingsstöd via Leader, ett sätt att finansiera projekt. Jennie Seimark, Leader Bohuskust och gränsbygd