Här är du: Projekt / Havsplanering

Det har blivit alltmer viktigt att inte bara land utan även havet planeras noga för att olika intressen skall kunna samsas. VRBK ser det som en av sina uppgifter att medverka till att information om detta sprids.

 

 

Seminariedag för kommuntjänstemän om planeringsunderlag och åtgärder för havet

Den 27 november 2013 ordnade VRBK tillsammans med Länsstyrelsen en informationsdag om havsplanering för VRBKs medlemskommuner. Tjänstemän från alla kommuner bjöds in och tillsammans med Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten diskuterades ämnet under en heldag. Läs mer om vad som diskuterades i detta dokument: Minnesant_havsplanering_VRBK_20131127.pdf

Lista på tänkbara åtgärder: Measures_quality_list_of_20131127.pdf

Presentation av Vattenmyndigheten om statusklassning och tänkbara åtgärder. Indelning i grupper under eftermiddagen då aktiviteter i kommunerna diskuterades: Measures_quility_VM_VRBK_20131127.pdf