Här är du: Projekt / Kommunkontakt

Inbjudan till möte med Vattenrådet för Bohuskusten

Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside Hotel, Uddevalla.
Datum: 19 februari
Tid. 09:30 -13:00
Lunchmacka + kaffe/the serveras under mötet.

 

Inbjudning har gått till:

Vattenmyndigheten, HaV, Länsstyrelsen, plan och miljöchefer i Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad, VRBKs styrelse, Göteborgs stad.

 

Syftet med träffen:

Introduktion: VRBK är en förening bestående av enskilda personer, representanter för verksamheter, ideella organisationer, kommuner och politiker från kustkommunerna. VRBK är ett resultat av implementeringen av vattendirektivet i Sverige och vi arbetar ifrån vattendirektivets syfte att allt vatten i Sverige ska vara av god kvalité. Vi försöker fungera som en katalysator inom vårt geografiska utbredningsområde där vi stödjer/hjälper konkreta projekt som leder till bättre vattenkvalité. Vi arbetar även med att sprida information och kunskap om vattendirektivet, tillståndet i havet och hur man kan förvalta vår kust på ett bra sätt.
I vårt arbete inom VRBK har vi sett en del samverkansmöjligheter som vi vill förmedla till berörda chefstjänstemän. Vi har även noterat vissa svårigheter med att få kontakt med rätt tjänsteman inom våra medlemskommuner. Vi vill därför bjuda in dig som miljöchef och eller planchef att delta i detta möte.

 

Dagordning
(OBS: tiden bakom varje punkt är enbart en uppskattad tid, som självfallit går att justera
 Föredragshållare kommer att presenteras inom kort).

 

1         Ordf. VRBK hälsar välkommen    

 

2         Vattenförvaltningscykeln 2013 – 2014 och VRBKs uppdrag. (30 min)          

 

3         VRBK berättar om hemsidan och lite vad som är på gång i vårt utbredningsområde (15 min)          

4         Föredrag och diskussioner om gemensamma muddertippningsplatser (40 min)
Föredragshållare kommer senare

Bensträckare + lunchmackor serveras (20  - 30 min)

5         Strandstädning, arbetssätt och administration, nu och i framtiden (Elsie Hällström) (40 min)

 

6         (20 min) Gruppdiskussioner + kort genomgång: Vad tycker ni är viktigt att arbeta med i havet/kusten de närmaste åren? Vad behöver man hjälp med framöver? (30 min)

 

 

Varmt välkomna!