Här är du: Projekt / Kustplanering

Kustplanering

 

I norra Bohuslän samverkar kommunerna när det gäller planering av marina delen av kusten. Så har nu även södra Bohuslän börjat göra. Det senare går under benämningen Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. En förstudie har gjorts och skickats ut på remiss till deltagande kommuner. Förstudien hittar du här http://www.grkom.se/omwebbplatsensokkontakt/omwebbplatsen/sokresultat.4.5f30b95110fd8ec51a8000123.html?query=Remissversion+Mellankommunal+kustplanering+i+G%C3%B6teborgsregionen%2C+Orust+och+Uddevalla&submitButton=S%C3%B6k

 

VRBK ser positivt på detta arbete och har skickat ett kort remissvar i oktober 2015. VRBK_remissvar_okt2015.pdf