Här är du: Projekt / Marint skräp / Kunskap om marint skräp

Projektet Ren Kust*, som är ett samarbete mellan kustkommunerna i Bohuslän har satt samman en mycket innehållsrik rapport. Där behandlas historik, dagslägen, juridiska ansvaret, agerande organisationer och mycket mer. Rapporten publicerades i slutet av augusti 2013. Rapport_Ren_kust_2013.pdf

 

 

*2012 startades projektet ”Ren kust”, där 11 kustkommuner i Bohuslän försöker samordna strandstädning, samla information och hitta finansiering för att hålla kusten ren. Dessutom medverkar Västra Götalandsregionen, Havs och vattenmyndigheten, Västkuststiftelsen, KIMO, länsstyrelsen och Havsmiljöinstitutet. Projektledare är Elsie Hällström, Strömstad, Ulrika Marklund, Orust och Anna Skrapste, Öckerö.