Här är du: Projekt / Musselodling: för- och nackdelar för samhälle och miljö

Den 28 oktober 2013 ordnade VRBK ett seminarium i Stenungsund med titeln

Musselodling: för- och nackdelar för samhälle och miljö


Knappt 70 personer deltog

Program och presentationer nedan. Det mesta av dagen filmades och har delats upp efter talare. Diskussionerna är i slutet på varje film. Det kan ibland vara lättare att höra ljudet om man använder hörlurar.

 

 

Välkommen Hans Henriksson, ordförande Vattenrådet för Bohuskusten

Film:  https://www.youtube.com/watch?v=YS4MYhKjK9I

 

Biologi och bakgrund

Musslans liv och biologi Anneli Hilvarsson, Marine monitoring, Lysekil, f.d. Göteborgs universitet

Film: https://www.youtube.com/watch?v=EdJ3aqQw5Yk

 

 

Musselodling i Bohuslän
Översikt dagens musselodling/skörd
 Karl-Johan Smedman, Skaldjursodlarnas producentförening (inga bilder)

Inspelning av föredraget:  

Film: https://www.youtube.com/watch?v=6eDOTU-ivBE


Dagens musselodlingstekniker och odlingsplatser på Bohuskusten  Anders Granhed, musselodlare A_Granhed_dagens_tekniker.pdf

Film:

 

Tillståndsgivning, kriterier, påverkan av bottnar  Jarl Svahn, Länsstyrelsen Västra Götalands län J_Svahn_tillstandsgivning.pdf

Film: https://www.youtube.com/watch?v=4SId6p32jvo

 

Musselodling som renare av havet

Närsalter i Västerhavet   Inge Löfgren, Naturskyddsföreningen I_Lofgren_narsalter.pdf

Film: https://www.youtube.com/watch?v=-JCQAMsYO7c


Övergödning, vad tar musslor upp. Musselodlingens betydelse nu och i framtiden för närsalter i instängda vatten Odd Lindahl, Göteborgs universitet O_Lindahl_musselsem_narsalter.pdf

Film:

 

Nyttig mat, ekologisk tillverkning
Nyttig mat och annan användning, ekonomi, kompensation närsaltsupptag  Odd Lindahl,   Göteborgs universitet O_Lindahl_nyttig mat.pdf

Film: https://www.youtube.com/watch?v=X1RLSv8AjM0


Tungmetaller i miljö och odlingslandskap
Gunnar Lindgren, Naturskyddsföreningen G_Lindgren_tungmetaller.pdf

Film: https://www.youtube.com/watch?v=A1orDIXTICw

 

Musselodling i strandskyddat område
Strandskydd, lagstiftning  Boel Lanne, Naturskyddsföreningen, VRBK B_Lanne_strandskydd.pdf

Film: https://www.youtube.com/watch?v=896nLh9ayZQ

 

Kan musselodlingar lyckas tillsammans med andra organismer?
Ejderns biologi och populationsvariation  Jan Uddén, Bohusläns museum J_Udden_ejdrar.pdf

Film: https://www.youtube.com/watch?v=SO4ZNKkZIAw


Vad krävs för att lyckas med odling? Vad kan störa: sjöpung, dålig settling, bakterier, giftalger. Anders Granhed, Scanfjord AB A_Granhed_lyckas_med_odling.pdf

Film: https://www.youtube.com/watch?v=Sv6zUZpdgAQ

 

 

VRdag_BLanne_2014.pdf