Här är du: Projekt / Skapa våtmarker

Hur kan vi arbeta med våtmarker för att nå god status i vattnet i vattenförekomster?

Seminarium 30 januari 2017

 

Jan Uddén, moderator – Inledning med bildvisning av fåglar i våtmarker

 

John Strand, Våtmarkscentrum – Våtmarker och dess ekosystemtjänster J_Strand_ekosystemtjanst.pdf

 

Fredrik Fredriksson, Länsstyrelsen – Historiska förändringar av vattenlandskapet samt aktuella miljömål

 

Jens Morin, Naturcentrum - Bästa platserna för bättre våtmarker - hur man med bl. a nya nationella höjdmodellen kan stimulera mer strategiskt placerade och bättre utformade nya våtmarker. J_Morin_del1.pdf

 

Ingvar Olofsson, biolog – Restaurering av Eigdetjärnet i Tanums kommun ett lokalt exempel på hur man arbetat med åtgärder I_Olofsson_Ejgdetjarnet.pdf

 

Jens Morin, Naturcentrum – Stöd och rådgivning till markägare som vill anlägga våtmarker – vad finns det för möjligheter? J_Morin_del2.pdf

Två exempel på anläggning av våtmarker. J_Morin_Halland.pdf   och J_Morin_Kronoberg.pdf

 

Evelina Augustsson, Länsstyrelsen -  Juridiska förutsättningar för anläggande av våtmark E_Augustsson_juridik.pdf

 

John Strand, Våtmarkscentrum – Aktuell forskning kring näringsrening och biologisk mångfald samt implementering i avrinningsområden - Life-projektet Good Stream J_Strand_forskning.pdf

 

Maria Åkerqvist, planarkitekt Uddevalla kommun– Hur Uddevalla kommun arbetar med översvämningsskydd i centrum M_Akerqvist_Uddevalla_skydd.pdf

 

Jan Uddén och Vattenrådsamverkan Väst - Avslutning och summering av dagen