Här är du: Projekt / Vattenrådsamverkan Väst

VRBK samverkar med vattenråd i Västra Götalands län. Syftet är att lyfta frågor gemensamt som kan beröra samtliga vattenråd. Det skall också vara en snabb väg att nå samtliga vattenråd.

I samverkansgruppen sitter 1-2 medlemmar från varje vattenråd. För detta samarbete ges visst ekonomiskt stöd från Vattenmyndigheten. I dagsläger är följande vattenråd medlemmar,

Vattenrådet för Bohuskusten

Bäveåns Vattenråd

Dalbergså och Holmsåsns Vattenråd

Dalslandskanals vattenråd

Enningdalsälvens Vattenråd

Gullmarns Vattenråd

Strömsåns / Strömstads Vattenråd

 

Hemsida-

http://vattenorganisationer.se/vattenradsamverkanv/

 

Anteckningar från gemensamma möten: