Här är du: Rapporter

Havsmiljöinstitutet 

http://www.havsmiljoinstitutet.se/


Med analyser, synteser och information bidrar Havsmiljöinstitutet till att öka förståelsen och medvetenheten kring miljösituationen i havet. Verksamheten är ett samarbete mellan fyra universitet; Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet.” Varje år ger institutet ut en mycket intressant bok med många läsvärda artiklar. Böckerna börjar med en populär summering av förändringar det senaste året i de olika svenska vattnen, läs gärna för där finns en del glädjande information år 2012 1390457_havet_2012_sa_mar_havet.pdf

 

 

Hela böcker eller enskilda kapitel kan laddas ner från Havsmiljöinstitutet.se/publikationer och kan också beställas i tryckt format.

 

 

Vattenmyndigheten I Västra distriktet har gjort en sammanställning av de 31 vattenrådens verksamhetsberättelser för 2011. Hela rapporten kan du läsa här: VR_31st_2011.pdf

 

” Nybildade vattenråd har i många fall aktiviteter som leder till ökad kunskap och information. Vattenråd som funnits ganska länge fokuserar på aktiviteter som leder till förslag på åtgärder och utvärderingar av miljöproblem. Detta är helt naturligt då ett nystartat vattenråd behöver skapa en samsyn på avrinningsområdet och gemensam kunskapsgrund bland medlemmarna samt informera om att det finns ett vattenråd inom avrinningsområdet….” vidare står att läsa ” Vattenråden har gjort ett omfattande arbete under 2011 och bredden på aktiviteter som gjort visar på mångsidigheten inom vattenråden. Detta speglar väl den roll som vattenråden har; att arbeta med lokal samverkan.” och sista meningen lyder ” Även om det ibland kan kännas som att vad ett enskilt vattenråd gör inte har någon betydelse, så är det som alla vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt gör sammanräknat av mycket stor betydelse!”