Här är du: Rapporter / Mötesrapporter

 

Här samlar vi de minnesanteckningar vi gjort när vi deltagit i olika möten (senast överst)

 

Vattenrådens dag mars 2014, Göteborg

Flera från styrelsen deltog i detta årliga möte som Vattenmyndigheten ordnar.

Alla presentationer kan läsas på Vattenmyndighetens hemsida http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2014/Pages/140324-vattenradens-dag-vasterhavet.aspx

B Lanne summerade musselodlingsdagen VRBK ordnade i oktober 2013 och E Ruist åtgärder för att åstadkomma fria vandringvägar i småvatten.

 

Förorenade muddermassor från småbåtshamnar

Projektet Hav möter land (http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/havmoterland ) har drivit ett samnordiskt delprojekt där man utrett hur man bör ta tillvara muddermassor från småbåtshamnar. Bakgrunden är att man har funnit att de flesta av våra småbåtshamnar/hamnar har högre halter av miljögifter i bottenslammet än vad som är acceptabelt och långsiktigt hållbart samt att marken och avvattningen från båtuppställningsplatser på motsvarande sätt är starkt förorenad. Läs Knut Andéns sammanfattning av den seminariedag som hölls den 19 april Sediment_hamnar_20130419.pdf

I summeringen från mötet hänvisas till den gröna manualen som ger råd mm vid muddring av småbåtshamnar Den_grona_manualen_sediment_bathamnar_2013_26.pdf.

 

 

 

 

Marint skräp, 7 december 2012, Göteborg

Ordnat at Projektet Ren Kust (11 kommuner i Bohuslän), Havs och Vattenmyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Kallelse_Marint_skrap_20121207.pdf

200 000 m3/år dumpas i Nordsjön

8 000 m3/år sköljer upp på Bohusläns stränder

1 m3/timme, dygnet runt, året runt

 

11 kommuner ska städa

Hur skall detta organiseras och betalas?

 

Minnesanteckningar_Marint_Skrap_TS_20121207.docx  

Se även tidningen Bohusläningens reprotage http://bohuslaningen.se/nyheter/bohuslandal/1.1866404-kusten-rena-soptippen

 

Samhället som ger god havsmiljö 2020

 Havsmiljöinstitutets årliga konferens, 28-29 november 2012, Marstrand

Havsmiljoinstitutet_konferens_2012.doc

Intressant om Vattenråd 6_2012_samverk_bottenvikens_vattend.pdf

 

KIMO

KIMO Internationals årsmöte oktober 2012 i Göteborg, se även http://www.kimointernational.org/Sweden.aspx 

KIMO_2012.doc