Här är du: Sök LOVAmedel!
2018-12-12

Sök LOVAmedel!Nu är det dags att söka LOVA-bidrag till lokala vattenvårdsprojekt 2019.

I Västra Götaland är sista ansökningsdagen den 31 januari 2019.

 

Kommuner, ideella sammanslutningar och kombinationer av dessa kan söka LOVA-bidrag.

 

LOVA-bidrag får användas till:

  1. åtgärder mot övergödning,
  2. åtgärder mot miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar,
  3. omhändertagande av spökgarn,
  4. åtgärder som syftar till att nå god ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen eller god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet och
  5. för att stärka åtgärdsarbete mot övergödning i avrinningsområden.

 

Projekt kring internbelastning kan få upp till 90% bidrag, andra projekt upp till 80% bidrag.

 

I Västra Götaland prioriteras övergödningsarbete och ett antal geografiska områden med störst övergödningsproblematik.

 

2019 kommer vi inte ge stöd till borsttvättar. I länet har 3 bortstvättar fått LOVA-bidrag de senaste åren. Dessa projekt ska utvärderas och vi vill avvakta utvärderingen innan vidare stöd för borstvättar beviljas.

 

Mer infomation hittar du på hemsidan