Här är du: Vattendagarna 14/16 nov Halmstad
2017-09-21

Vattendagarna 14/16 nov HalmstadVattendagarna 2017, Halmstad, 14-16 november

 

Vi har nu öppnat registreringen och det är härmed möjligt att anmäla sig till 2017 års vattendagar i Halmstad som i år arrangeras i samverkan med Länsstyrelsen i Halland, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet i Halland.

 

Årets tema är: Hållbara vatten - Hur skapar vi en grön infrastruktur med bevarad biologisk mångfald?

 

Arbetet med att förvalta och vårda våra vatten är inne i en dynamisk fas. Till utmaningarna hör att skapa grön infrastruktur, nå miljökvalitetsnormer och bevara naturvärden, arter och livsmiljöer. Till vår hjälp har vi mer kunskap än någonsin om miljöernas tillstånd och hur dessa kan förbättras.

 

På årets vattendagar kan Du bland annat höra hur dessa frågor kommer att tacklas genom inledande sessioner med landshövding Lena Sommestad och generaldirektör Jakob Granit. Bra lösningar uppfinns ofta genom korsbefruktning med idéer från oväntat håll. Vi åker med på en inspirerande jorden-runt-resa med Jytte Fredholm, Ferreira, vildmarksfotograf, djurkommunikatör, skribent och föreläsare.

 

Som vanligt innebär vattendagarna även föreläsningar och diskussioner med framstående experter och beslutsfattare inom vattenmiljöområdet. Kom och lär av deras erfarenheter, ta del av de bästa verktygen och få ny inspiration. Varmt välkommen!

 

Läs mer i bifogad inbjudan.

 

Anmälan kan ske via länken: https://www.delegia.com/vattendagarna2017  eller via vår webbsida www.limnologerna.org.