Här är du: Vattenrådens dag 2015- detta hände:
2015-04-13

Vattenrådens dag 2015- detta hände:Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt och länsstyrelserna i distriktet arrangerar årligen, slutet av mars, Vattenrådens dag. Då ges möjlighet att byta erfarenheter och inspirera varandra i arbetet för bättre vatten!

Målgrupperna i år var vattenråd, vattenvårdsförbund, kommuner och övriga intresserade organisationer.

Alla presentationer kan du ta del av här: http://www.vattenmyndigheterna.se/SV/VASTERHAVET/DELTAGANDE-OCH-DIALOG/VATTENRAD/Pages/vattenradens-dag.aspx