Här är du: Verksamheten

barn krabbefiske uddevallabron

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) är en ideell förening som är öppen för kommuner, föreningar, företag och enskilda personer längs med Bohuskusten som vill vara med och verka för en god havsmiljö. VRBKs ansvarsområde, vattenrådsområde, bestäms utifrån EUs vattendirektiv. Tanken är att utgå från vattnets väg och inte från administrativa gränser. Vattenrådet är en samverkansplattform där man kan diskutera gemensamma vattenfrågor och där man kan fånga upp lokal kunskap och synpunkter om hur vattnet mår. Myndigheter ska kunna lyfta frågor där de önskar delaktighet samtidigt som vattenrådet ska kunna vidareförmedla den kunskap som finns på lokal nivå tillbaka till myndigheterna. Genom samverkan med Vattenmyndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen arbetar VRBK för att vi alla lever upp till EUs vattendirektiv och det marina direktivet.

 

Sammansättningen i ett vattenråd bör spegla de lokala förutsättningarna och vattenrådet arbetar med att få en så bred förankring som möjligt.

 

En särskilt viktig uppgift är att ge förslag på åtgärder och hur de ska genomföras.