Här är du: Verksamheten / Ansvar för svenska vatten och hav

Avrinningsområden är ett nyckelbegrepp i den nya vattenförvaltningen. Målsättningar, åtgärder, planering och administration av vattenarbetet skall i fortsättningen ha naturliga avrinningsområden som utgångspunkt.

Vattendistrikt
Fem stora avrinningsområden (som i sin tur består av många små avrinningsområden) är de vattendistrikt, som nu utgör den geografiska och hydrologiska grunden för förvaltningen av vatten i Sverige. Varje vattendistrikt har en Vattenmyndighet  (http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/Pages/default.aspx) med ansvar för att samordna vattenmiljöarbetet i respektive distrikt.

Vad är ett avrinningsområde?
Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten från regn och snö avrinner till en specifik havsbassäng, sjö eller vattendrag. Det som sker i avrinningsområdet i form av utsläpp eller liknande avgör vilka förhållanden det är i vattenmiljön. Avrinningsområdet måste därför ligga till grund för beslut om vad man ska göra för att komma till rätta med vattenproblem.

Bilden visar ett exempel på ett avrinningsområde.