Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor som ska representera alla intressen i området och ge alla som berörs av vattnet möjlighet att delta i diskussionerna. De ska ha ett helhetsperspektiv på sjöar, vattendag, grundvatten och kustvatten. Här kan berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera problem och idéer inom sitt område. Genomförandet av vattendirektivet har inneburit ett nytt sätt att tänka kring vattenfrågor. Utgångspunkten för arbetet utgår ifrån en helhetssyn och följer vattnets naturliga gränser, t ex avrinningsområden. För att nå ett framgångsrikt vattenförvaltningsarbete är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet.

 

Inom Västerhavets vattendistrikt omfattar 9 län, 113 kommuner, ca 30 vattenvårdsorganisationer, 2.4 miljoner invånare och där finns för närvarande drygt 30 bildade vattenråd från Skåne i söder till Värmland i norr, deras hemsidor kan hittas på följande sida  http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/deltagande-och-dialog/vattenrad/Pages/default.aspx . Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) är idag det enda rena kustvattenrådet i området. Vattenrådens organisation ser lite olika ut beroende på lokala förutsättningar.

 

 

Möten  som hållits och länkar till presentationer

 

Vattenrådens dag:

Under några år har Vattenmyndigheten ordnat Vattenrådens dag, en dag fylld med föredrag, diskussioner och med möjlighet för de olika vattenråden att träffas. Mötena har hållits i Göteborg i mars månad.

 

Nedan finns länkar till några av dessa träffar:

2013

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2013/Pages/130322-vattenradens-dag-vasterhavet.aspx

 

2012

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2012/Pages/120322-vattenradens-dag-2012-vasterhavet.aspx