Här är du: Verksamheten / Hur mår havet?

 

 

Synd att klaga det finns ju hav som vår värre, men inte var det som
när ålgräset kunde växa grönt och friskt ner till 10 meters djup,

när blåstången var brun och inte övervuxen av slemmiga fintrådiga alger,
när fåglar och vågbrus var de dominerande ljuden i skärgården,
när fiskar inte ständigt tvangs simma omkring i vad de troligen uppfattar som värre än ett disco,
när havslevande organismer inte utsätts för hormonstörande ämnen,

när människan ännu inte förorenat med tungmetaller,
när de grunda bottnarna var syrerika och levande,

när det fanns så mycket fisk i kustbandet att ett barn kunde anförtros uppgiften att ta upp familjens middag

VRBK vill vara med och påverka så att vi får en utveckling som går mot en bättre marin miljö.