Här är du: Verksamheten / Om oss, styrelse mm / Stadgar/styrdokument

VRBKS stadgar hittar du här:  Stadgar_VRBK_fastst_20100901.pdf

 

Arbetsordning för styrelsen faststlås varje år, här hittar du den aktuella arbetsorsningen

Arbetsordning_antagna_2017.pdf

 

 

 

Grund vik Bohuskusten augusti 2012