Här är du: Verksamheten / Om oss, styrelse mm / Styrelse Valberedning

 

 

 

 

VRBK's styrelse 2019 (från maj 2018)


Ordinarie ledamöter

 Boel Lanne (ordförande)

Ingela Sörqvist (vice ordförande)

Gunilla Magnusson

Sofia Ström

Anna Selse

Lars Tysklind

Niclas Åberg

Adjungerad, Länsstyrelsen, Beatrice Alenius

 

Ersättare

Roland Utbult

Agneta Stenberg

Bo Svärd

 

 

 

Valberedning

Inge Löfgren, Lysekil, sammankallande

Marie-Louise Johansson, Borealis group, marielouise.johansson@borealisgroup.com

Göran Ohlsson, Öckerö kommun, (L), goran.ohlsson@ockero.se

 

Revisorer

Eva From KPMG och Sofie Tausson KPMG (ersättare)

Nils Carlsson och Ingemar Edvardsson (ersättare)

 

 

Presentationer av styrelseledamöterna och kontaktuppgifter

(alfabetisk ordning)


 

Boel Lanne, Naturskyddsföreningen i Bohuslän www.naturskyddsforeningen.se/bohuslan  

Docent i Biokemi, forskning i 39 år biologi, biokemi och medicin. Ordförande i Naturskyddsföreningen i Bohuslän och Öckeröarnas Naturskyddsförening. Styrelseledamot (mp) Västkuststiftelsen. Specialintressen: havsmiljö och marinbiologi, återskapande av naturbetesmark i skärgården och trafik.

boel.lanne[a]naturskyddsforeningen.se

 

 

 

Gunilla Magnusson (MP) Uddevalla kommun

Fil dr. Marin Botanik forskat om marina alger och övergödning. Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och Hållbarhetsberedningen. Har sedan 2003 eget företag som konstruerar och projekterar våtmarker för renings av jordbruksmark, dagvatten och avlopp. gunilla.a.magnusson[a]uddevalla.se

 

Hans Oscarsson

Doktor i ekologisk Zoologi, har varit anställd på Länsstyrelsen i Västra Götaland och Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt.

hans.g.oscarsson@hotmail.com

 

Anna Selse, Borealis Group Anna.Selse@borealisgroup.com

Civilingenjör med kemiinriktning från Chalmers. Har arbetat på Borealis i Stenungsund sedan 1990 i olika roller (främst inom produktion) och är sedan 2012 chef för Hälsa, Miljö och Säkerhet

 

Sofia Ström, Uddevalla kommun, kommunekolog Uddevalla

 

Ingela Sörqvist

Utbildad pedagog med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen. Arbetar sedan 2003 med naturvård och projektledning av miljöprojekt genom eget företag. Är aktiv i Naturskyddsföreningen där jag bl. a engagerat mig i arbete för biologisk mångfald, energi- och klimatfrågor samt marin nedskräpning. Mitt geografiska verksamhetsområde är främst norra Bohuslän då jag är bosatt i Tanums kommun. Ingela[a]trossonatur.se

 

Lars Tysklind  (L)

Bor i Strömstad. Tandläkare till yrket.  Ordf. i Miljönämnden i Strömstad 1995-2002.
Riksdagsledamot för Liberalerna  2002-2014.  Ansvarar i Liberalerna för klimat-, miljö-, vatten- och fiskefrågor samt sjöfartsfrågor.

Ledamot i Nordiska Rådet och i Havs- och vattenmyndighetens insynsråd.
mail: lars.tysklind@liberalerna.se mobil: 070-264 54 20070-264 54 20 

 

Roland Utbult, Riksdagsledamot (KD)

Gruppledare för Kristdemokraterna i Civilutskottet, suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet, suppleant i EU-nämnden.

Har mina rötter på Öckerö, bor i Uddevalla. Min släkt har varit yrkesfiskare sedan 1600-talet. Själv valde jag att bli lärare och har undervisat många år i historia och musik. Havet har för mig alltid förknippats med frihet och är en del av min identitet. På fritiden tar jag mig gärna ut på havet eller musicerar.

roland.utbult@riksdagen.se   Mobil 0708250683  www.utbult.se


Beatrice Alenius
Kontaktperson  Vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Marinbiolog. Jag kommer att vara Vattenrådet för Bohuskustens kontaktperson på Länsstyrelsen medan Jessica är föräldraledig. Jag har tidigare arbetat på Länsstyrelsen i Jönköpings län med fiskförvaltning och fiskevård, bland annat i Vättern. Jag har även jobbat för Vätternvårdsförbundet och varit verksamhetsledare för ett leaderområde, Leader Vättern, som hade stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden.

 

Presentationer av valberedare och kontaktuppgifter (mailadresser, se ovan)

    

Inge Löfgren, Lysekil, Naturskyddsföreningen i Bohuslän och Lysekil-Munkedal, MP Lysekil  

Marie-Louise Johansson, Borealis group

Göran Ohlsson, (L), ordf Bygg och miljönämnd Öckerö kommun