Här är du: Verksamheten / SAMRÅD - VATTENDIREKTIVET

På denna plats samlas information om tidigare aktiviteter rörande vattendirektivet bland annat VRBKs roll i vattenförvaltningen

 

 

Påverkan av vattenförvaltningen

VRBK skickade in nedanstående remissvar på samrådet om Västerhavets vattendistrikt. VRBK_yttrande_VM_2015.pdf

Tack alla ni som hjälpt till att diskutera och formulera svaret, speciellt tack till Elin R, som hållit i pennan.

 

Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomfördes samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

All bakgrundsinformation finns på Vattenmyndighetens hemsida http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-vattenforvaltning.aspx

 

Läs alla samrådssvar här: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/deltagande-och-dialog/samrad-infor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykeln-2009-2015/samradsyttranden/Pages/default.aspx 

 

Informationsmöte om statusklassning

Den 6 oktober hölls ett möte om hur statusklassning görs och resultatet för Bohuskusten. Anna Dimming och Ragnar Lagergrens presentationer:

RLagergren_vattendrag.pdf

ADimming_kust.pdf

Deltagarlista:

Deltagarlista_6okt2014.pdf

 

VRBKs svar kan du läsa här: VRBK_svar_samverkan_20130601.pdf

 

Länk till Vattenmyndigheten: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2013/Pages/svaren-pa-samradet-om-arbetsprogram-med-tidtabell-samt-oversikt-vasentliga-fragor-ar-nu-tillgangliga.aspx

 

 

Samrådet 2013 sammanställt

Dokumenten Arbetsprogram med tidtabell och översikt av

väsentliga frågor var basen för arbetet med samråd om hav och vattenkvalitet. Dokumenten publicerades i december 2012 och samråd kring dem pågick fram till 1 juni 2013. Totalt fick man in 130 svar från vår region. VRBKs svar kan du se nederst i denna kolumn!

Samrådet bedrevs i  hela Sverige, dvs i alla 5 vattendistrikten. En sammanvägning av svaret nationellt har gjorts, men också separat i Västra Vattendistriktet. I detta dokument 

Summering_samverkan_20121201-20130601.pdf kan du läsa Länstyrelsen/Vattenmyndighetens summering av de svaren och hur de kommer beakta dem i sitt fortsatta arbete.